Köpvillkor

Köpinformation

Här nedan finns våra köpvillkor. Hitta all information som kan vara bra att veta inför ett köp. Det är alltid tryggt och säkert att handla på binderier.se.

KÖPVILLKOR

Allmänt

På binderier.se säljer vi alla slags binderier till begravningar, för leverans till kyrkor, kapell eller andra begravningsplatser i Linköping med omnejd, eller för hämtning i butiken där binderiet skapas. Binderierna skapas alltid med fräscha blommor, så långt som möjligt med obesprutade blommor och nedbrytningsbara stommar, av erfarna florister. Försäljning sker till såväl privatpersoner som företag och offentlig verksamhet i Sverige. Genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att namn, adressuppgifter och personnummer alternativt organisationsnummer registreras i vårt kundregister.

Hantering av personuppgifter

Kundens integritet är mycket viktig och binderier.se följer svenska personuppgiftslagen (Pul) och EU:s regler enligt dataskyddsförordningen (GDPR, från och med 25/5 2018). Personuppgifter som lämnas lagras i vårt affärsdatasystem och behandlas med största tänkbara respekt för kundens integritet. Enligt lag måste vi be dig samtycka till att vi behandlar och sparar dina personuppgifter. Genom att godkänna dessa villkor vid köp hos binderier.se bekräftar du detta samtycke.

När du genomför ett köp på binderier.se uppger du personuppgifter som namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer. I samband med att du genomför en beställning på binderier.se godkänner du att binderier.se och dess ägare, Stilfloristerna i Linköping AB, lagrar och använder dina uppgifter. Kunduppgifterna används för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig och administrera dina inköp. Personuppgifterna behövs för att floristen ska kunna kontakta dig vid eventuella oklarheter i beställningen, för att vi ska kunna genomföra en kreditprövning vid val av fakturabetalning, och för att en eventuellt felaktig beställning eller reklamation ska kunna återbetalas på ett bra och tryggt sätt.

Dina personuppgifterna hanteras med ytterst stor försiktighet och enbart för de specifika situationer där de krävs för köp och eventuell återbetalning. Personuppgifterna finns endast tillgängliga för behöriga inom Stilfloristerna i Linköping AB och samarbetsparterna Quadriga AB och Lindorff för uppgivna specifika ändamål. Personuppgifterna kommer aldrig att användas för något annat ändamål (exempelvis i marknadsföringssyfte) än det som avser ditt specifika köp på binderier.se, och aldrig av någon annan än Stilfloristerna i Linköping AB och nämnda samarbetsparter. Om du väljer att skapa ett konto på binderi.se sparas dina personuppgifter tills du själv väljer att ta bort ditt konto. Om du inte skapar ett konto, utan genomför köpet ändå, sparas dina personuppgifterna som längst i 12 månader. Du har enligt lag rätt att få ut information om vilka uppgifter vi har registrerat om dig. Om du vill få dina personuppgifter raderade eller om någonting är felaktigt, ofullständigt eller irrelevant, kan du begära att informationen ska ändras eller raderas.

Vill du kunna genomföra ett köp av begravningsblommor helt anonymt, utan att lämna de personuppgifter vi behöver på binderier.se, kan du göra det i Stilfloristernas butik på Nya Tanneforsvägen 19, och där du även kan välja att betala med kontanter, och använda kvittot vid eventuell reklamation.

Beställning och bekräftelse

Produkterna beställs via www.binderier.se. När beställningen är registrerad får du en orderbekräftelse till registrerad e-postadress. För att du som kund ska garanteras att få exakt den produkt som du har beställt behöver beställningen ha gjorts senast 7 dygn innan beställd leveranstid. Vid beställning med kortare framförhållning än så kan vissa önskade blomsorter komma att bytas ut mot andra sorter i liknande färger. Beställning av handblommor eller binderier som får skapas enligt floristens egen design, kan alltid göras fram till 24 timmar innan leverans. För beställningar på binderier.se som görs med kortare framförhållning än 24 timmar innan begravningsakten börjar förbehåller vi oss rätten att häva köpet. Med kort framförhållning på beställningen: kontakta floristerna i butiken via telefon 013-13 53 00 för att ta reda på om beställningen kan utföras.

Leverans

Alla beställningar på binderier.se till kyrkor och kapell i Linköping med närmaste omnejd skapas och levereras av Stilfloristerna i Linköping AB, med 100% leveransgaranti. Detta avser alla de kyrkor och kapell som presenteras under rubriken “Leveransplatser” på binderier.se och för beställningar som inkommer till Stilfloristerna senast 24 timmar innan begravningsakten äger rum. Leveransen sker till den kyrka eller det kapell som uppgivits i beställningen senast 60 minuter innan uppgiven tid för begravningsaktens start. Beställda begravningsbinderier för hämtning i butik kan hämtas i Stilfloristernas butik vid Nya Tanneforsvägen 19 i Linköping under butikens ordinarie öppettider, från klockan 15.00 dagen innan begravningsakten börjar och fram tills tiden för begravningsaktens start. Aktuella öppettider för Stilfloristernas butik på Nya Tanneforsvägen 19 i Linköping återfinns på www.stilfloristerna.se eller via telefon 013-13 53 00.

Vid leverans av kistdekorationer till kyrkor och kapell i Linköping med omnejd följer vanligen en florist med vid leveransen, för att garantera att dekorationen placeras rätt på kistan, och för att du som beställare ska kunna känna dig 100% trygg med att leveransen utförs på bästa sätt. Vanligen sker leverans av beställda produkter samma dag som begravningsakten äger rum, senast 60 minuter innan begravningsakten börjar, men vissa leveranser kan även ske dagen innan begravningsakten.

Leveranskostnad

För alla beställningar på binderier.se tillkommer en leveranskostnad, utom för beställningar som ska hämtas i butik eller för beställningar som överstiger 6 000 kronor. Leveranskostnaden är 99 kronor inklusive moms för de kyrkor och kapell som uppges under rubriken “Leveransplatser” på binderier.se. För övriga leveransadresser kan leveranskostnaden variera beroende på avståndet från butiken till kyrkan/kapellet. Leveranskostnaden påverkas inte av hur många produkter som har beställts i ett och samma köp, utan angiven leveranskostnad gäller oavsett omfattning på beställningen. Kontakta floristerna hos Stilfloristerna för leveranskostnad till andra platser/kyrkor/kapell än de angivna under rubriken “Leveransplatser på binderier.se, och välj sedan till det beloppet i ditt köp på binderier.se. Vid felaktigt angivet särskilt leveranstillägg förbehåller vi oss rätten att öka eller minska värdet på binderiet med motsvarande värde på felaktig leveranskostnad.

Innehåller beställningen en annan leveransadress än de kyrkor/kapell som finns med i listan under rubriken “Leveransplatser” på binderier.se förbehåller vi oss rätten att antingen makulera beställningen eller att förmedla den till en helt annan leverantör/florist som finns närmare angiven leveransadress. Vid förmedling av en beställning skapas och levereras binderierna alltså av annan leverantör än Stilfloristerna i Linköping AB, och vår leveransgaranti gäller då ej.

Hyrprodukter och återlämning

För produkter som innehåller hyrda fat, ställningar eller krukor uppges det i produktbeskrivningen. Även vid val av helt personliga binderier, efter överenskommelse med floristen, kan hyresprodukter ingå, med samma villkor som för övriga hyresprodukter. Hyreskostnaden ingår i angivna priser. Hyrprodukter kan endast beställas för begravningsakter som ryms inom angivna leveransplatser, beskrivna under rubriken “Leveransplatser” på binderier.se. Binderier.se hämtar hyrda produkter från en timme efter begravningsaktens start upp till en vecka senare, om inget annat är överenskommet mellan uthyrare och beställare. Beställaren/köparen ansvarar för att hyrd produkt finns tillgänglig för oss att hämta vardagar 10-16 i den lokal dit den levererats. Kostnaden för vår hämtning ingår i priset. Hyrd produkt som skadats av beställaren kan faktureras för produktens hela ordinarie köpkostnad. Efter överenskommelse med floristen i butiken kan även hyrda produkter återlämnas till Stilfloristernas butik i Linköping, och då erhålla en återbetalning om 100 kronor per självåterlämnad produkt.

Ångerrätt och reklamationer

Beställningar på binderier.se är i grunden bindande, men kan avbeställas/återköpas senast 7 dygn innan uppgiven leveransdag. Vid senare avbeställningar än så upphör ångerrätten och ingen del av beställningens belopp återbetalas. Vid avbeställning senast 7 dygn innan leveransdag sker full återbetalning via valt betalningsalternativ inom 30 dagar från avbeställningstillfället. Du kan åberopa din ångerrätt genom att skicka ett meddelande till info@stilfloristerna.se senast 7 dygn innan leveransdag.

Ändringar i beställningar kan göras fram till 48 timmar innan angiven leveransdag, men då endast inom ramen för värdet på beställningen. Beställare av ändringar som innebär ett lägre värde än beställd produkt äger inte rätt att få återbetalning av mellanskillnaden då ändringen beställs senare än 7 dygn innan leveransdag. Ändringar som innebär ett ökat värde på beställningen kan alltid tillgodoses när ändringarna har beställts senast 7 dygn innan leveransdag. Tilläggsbeställningar som görs senare än så kan medföra att beställd produkt modifieras med delvis andra blommor än vad som har beställts. Vid tillägg eller ändring av din order, vänligen kontakta våra florister hos Stilfloristerna, via info@stilfloristerna.se eller telefonnummer 013-13 53 00.

Om du har gjort beställningen senast 7 dygn innan leverans, och för leverans till någon av de kyrkor/kapell som anges i listan under rubriken “Leveransplatser” på binderier.se eller för hämtning i butik, och upplever att en levererad produkt inte motsvarar din beställning, kontaktar du våra florister hos Stilfloristerna, på telefonnummer 013-13 53 00. Detsamma gäller även om du har gjort beställningen med kortare framförhållning och upplever att den levererade produkten mycket markant avviker från beställd produkt. För att få rätt till ersättning behöver du kunna uppvisa en bild på levererad produkt för floristerna hos Stilfloristerna, så att de kan jämföra den levererade produkten med beställd produkt. Ersättningens storlek bedöms i varje enskilt fall och beräknas utifrån hur omfattande avvikelser den levererade produkten har. Avvikande blomsorter i levererade säsongsbetonade produkter, i form av vissa andra blomsorter än dem på bilden vid beställningen, berättigar vanligen inte till någon ersättning. Vanligen anges även sådana förbehåll redan i respektive produkts produktbeskrivning. Om en beställd produkt inte skulle levereras alls, återbetalas hela beloppet samt en kompensation på ytterligare 50% av beloppet på beställningen, inom 30 dagar efter inkommen reklamation. Reklamationsrätten och kompensationsrätten för utebliven leverans enligt ovan gäller dock inte i de fall där beställningen har gjorts för leverans till en kyrka eller kapell med ett längre avstånd än 2 mil från Linköping och där beställningen har förmedlats till annan utförare än våra egna florister.

Eventuella reklamationer måste inkomma till Stilfloristerna i Linköping AB senast 4 dygn efter leveransdag, via telefon: 013-13 53 00 eller via e-post: info@stilfloristerna.se. Reklamationer som inkommer senare än så behandlas inte.

Betalning

Betalning kan ske med Kortbetalning eller Faktura.

Kortbetalning

Vi accepterar betalning med VISA och MasterCard. För detta betalningsalternativ tillkommer inga extra kostnader. Kortbetalning och all kommunikation som handlar om betalning och kortdata sker krypterat med vår samarbetspartner Bambora.

Faktura / Delbetalning

All fakturering sker genom våra samarbetspartner Bambora och Lindorff. Vid faktura som betalsätt skickas fakturan till din folkbokföringsadress.
Har du några frågor eller funderingar om Bambora fakturering vänligen kontakta Bambora.

Faktura

Vid Faktura som betalningsmedel tillkommer faktureringsavgift på 29 kronor. Fakturering sker med vår samarbetspartner Lindorff. Du kan också välja att dela upp din betalning till ett lägre belopp, enligt Bamboras villkor. Förenklad kreditprövning utan kännedomskopia sker och leverans sker endast till folkbokförd/registrerad adress, vid köp över 2000 kr görs sedvanlig kreditprövning. Faktura skickas ut till registrerad e-post inom några vardagar efter att beställningen är levererad.

Delbetalning

Betala från 50 kr/mån eller 1/12 upp till 1/36 av totalbeloppet. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post. Faktura för Delbetalning skickas ut till registrerad e-post inom några vardagar efter att beställningen är levererad. Resursbank skickar sedan varje månad ut en månadsfaktura till din uppgivna e-postadress.

Kreditupplysning

binderier.se förbehåller sig rätten att ta kreditupplysning vid samtliga beställningar. Vår samarbetspartner Resursbank använder personnummer eller organisationsnummer för att kontrollera din kreditstatus och adress, vid betalsättet faktura eller delbetalning. Kreditupplysningen registreras inte i några offentliga register och är inte synlig för andra företag.

Förbehåll

I regel finns det en naturlig färgvariation över säsong för många av de blommor vi arbetar med. Det kan även finnas färgvariationer mellan enskilda exemplar av blommorna vid en och samma tidpunkt. Av tekniska skäl kan det också vara svårt att återge exakta färgnyanser på de bilder som finns på beställningsbara produkter. Detta innebär att färgerna på levererade binderier kan skilja sig från färgerna på bilderna på binderier.se.

Bonus-, rabatt- eller erbjudandekoder från olika utskick får ej kombineras. Vi förbehåller oss rätten att justera din beställning om villkoren för rabatt- eller bonusprodukter ej har följts. Om en bonuspremie är slut, reserverar vi oss rätten att skicka en ersättningspremie till liknande värde. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel, utgående artiklar samt slutförsäljning.

Binderierna skapas med färska råvaror, som levereras till butiken kort tid innan binderierna skapas. Det innebär att levererade blommor som uppvisar brister vid ankomst till butiken inte alltid hinner ersättas med nya av exakt samma sort. Vid sådana situationer förbehåller vi oss rätten att byta ut bristande blommor mot felfria av annan sort än den beställda, och meddelar i så fall bytet via e-post eller sms till beställaren innan leverans, till uppgivna kontaktuppgifter.

Binderier.se och dess ägare Stilfloristerna i Linköping AB tar ansvar för leveransen till själva kyrkorna/kapellen i Linköping med omnejd, tillsammans med en tydlig adresseringsinformation om vilken begravningsakt leveransen gäller. Efter leverans upphör vårt ansvar. Det innebär att fel begångna av externa personer utanför vår kontroll (exempelvis begravningsentreprenörer och andra begravningsgäster), som exempelvis placerar ett binderi på fel plats/akt, inte infaller under vårt ansvar.

Vi förbehåller oss rätten att skapa ett större binderi än beställt i händelse av att beställd storleks stomme (kransstomme, hjärtstomme etcetera) är tillfälligt slut i butiken. Vid sådana situationer tillkommer ingen extra kostnad, men heller ingen reklamationsrätt på grund av avvikande storlek på leveransen jämfört med beställningen.

Tvister och lagval

Tvist enligt dessa villkor skall avgöras enligt svensk lag. Våra köpvillkor är komplement till DAL – Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Vid eventuella tvister är vår målsättning alltid att komma fram till bästa möjliga lösning på det inträffade. Vid tvister som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer alltid Konsumentverkets rekommendationer och Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Support och kundservice

Inget köp är avslutat förrän du som kund är helt nöjd. När du handlar på binderier.se kan du alltid känna dig trygg. Våra florister hos Stilfloristerna i Linköping AB besvarar alla frågor via e-post eller telefon så fort som möjligt, normalt samma dag.

Företagsinformation

Beställningstjänst: binderier.se
Företagets juridiska namn: Stilfloristerna i Linköping AB

Postadress: Stilfloristerna, Nya Tanneforsvägen 19, 582 42 Linköping

Organisationsnummer: 556882-0350

Momsnummer: SE556882035001

Företaget innehar F-skattesedel

Kundtjänst: info@stilfloristerna.se
013-13 53 00